“Utan människan är företaget ett tomt skal—med eller utan struktur.”

Redan i tidig ålder väcktes intresset för människan, och under de senaste 10 åren i Jimmys karriär har människan varit hans största fokus i rollen som verksamhetsutvecklare. Jimmy har stenkoll på hur du bäst stärker din organisation.

Personen bakom arbetet.

Som individ är Jimmy mycket lättsamt och aktiv. Han är även lyhörd för det som skrivs mellan raderna, eller inte sägs i en konversation. Uppdrag som utförts med Jimmy känns alltid tydliga och konkreta, för alla inblandade parter.

>10 års erfarenhet

Praktisk & direkt

Människan i första rummet