Det ska gå

Jimmy är en person som sällan sitter still. Antingen hittar du honom i skogen på sin mountainbike (ju brötigare desto bättre) eller med verktyg i handen i full fart med husbygge och andra projekt. ​
Han har en vinnarskalle som heter duga, lär sig nya saker på Youtube och planerar att gå i pension som 55-åring för att få mer tid för familjen och egna projekt. ​

Utan människor är företaget ett 
tomt skal – med eller utan struktur

Kommunikation är kärnan i allt Jimmy gör och i sitt ledarskap lägger han stor vikt vid relationsbyggande, lärande och effektivitet. Hans erfarenhet består av internationella ledarroller med diversifierade och mångkulturella team i högteknologiska verksamheter. Jimmy är en särskilt stark ledare som gör skillnad när organisationer ställs inför nya utmaningar, genomgår förändringar eller verkar i en miljö med högt ställda krav.

>15 års erfarenhet

Människan i första rummet