Jimmy Östman

Verksamhetsutvecklare
jimmy.ostman@haboutveckling.se

Frank Dankbaar

Produktutvecklare
frank.dankbaar@haboutveckling.se

Andreas Grennvall

Produktutvecklare
andreas.grennvall@haboutveckling.se

Niclas Widtfelt

Produktchef
niclas.widtfelt@haboutveckling.see

Carmine Celozzi

Produktutvecklare
carmine.celozzi@haboutveckling.se

Louise Andersson

Affärsutvecklare
louise.andersson@haboutveckling.se

Andreas Hedlund

Produktutvecklare
andreas.hedlund@haboutveckling.se

Elias Stenberg

Marknadschef
elias.stenberg@haboutveckling.se

Tobias Svehagen

Produktutvecklare
tobias.svehagen@haboutveckling.se