Habo Utveckling gör det möjligt.

Vi står på två ben. Ett är produktutveckling, det andra är verksamhetsutveckling. Vad gäller produktutveckling behöver många av våra kunder korta insatser för att trygga sin process. Till exempel när de står i startgroparna för att beställa serieverktyg och starta sin produktion. Då kan de behöva ett par extra ögon på produkten för att se om den är möjlig att producera, om den håller hög och jämn kvalitet genom livscykeln, och att toleranskedjorna håller. I dessa fall är Habo Utveckling en perfekt partner.

Rätt kompetens i rätt tid

Att ta in kompetens utanför sin egna organisation innebär en stor möjlighet, men också ett visst risktagande. På Habo Utveckling jobbar vi enligt en tydlig kompetensprofil. Det innebär också att vi ibland säger nej till uppdrag. Våra medarbetare har rätt kompetens för de uppdrag de utför—det säkerställer vi. Som kund till oss får du alltid det du betalar för, eller mer.